Trum-cd:n och videos du bör UNDVIKA

Idag finns en uppsjö med cd:n, videos och ljudslingor att se och ladda ner från nätet som gör anspråk på att fungera vid trumresor – väldigt många av dem gör inte det! Så man måste vara försiktig och välja med omsorg. Det räcker inte med att något utgör sig för att fungera eller – som i nedanstående ex. – heter “Shamans journey”. Inte heller verkar det som om personalen i butiker som säljer t.ex. trumcd har koll på vad som är vad. Det bästa är att lyssna på ljudet först eller gå på rekommendationer från någon som kan.

Exempel på ljud och videos som inte går att använda

Den heter “Shamans journey”, men går inte att resa till – den innehåller alldeles för mycket “utsmyckningar”, för många instrument och är inte entonigt:

Den här heter också Shamanic Journey – men går inte att resa till. Det är ren musik, inte trumreseljud.

Det här är också musik – möjligen fungerar det att meditera till eller försätta sig i ett meditativt tillstånd med (fast jag skulle inte rekommendera det) – men det duger inte att resa till.
Det är också bra att känna till att meditation och shamanskt medvetande inte är samma slags medvetande, även om många hävdar det. Själv skulle jag vilja påstå att de är rakt motsatta mot varandra.Personligen tycker jag inte att orden meditation och trumresa hör samman och bör inte användas ihop.
Att meditera i samband med shamanskt resande är inte bra. Behöver man slappna av innan, fungerar det bättre med lite fri dans, med eller utan skallra, eller med en enkel muskelavslappning.

Något man också bör undvika är guidade trumresor! Skälet till det är att det mesta i en shamansk resa är individuellt; tid, plats och händelseförlopp. Och det ska vara så! Vid en guidad resa tvingas resenären in i ett på förhand fastställt händelseförlopp och i ett specifikt tidsschema – vilket alltihop strider emot det fria, personliga “flöde” man bör ha/få vid trumresande. Det är detta “flöde” som ska följas av resenären – inte vad en inspelad röst säger åt en att göra.
Om man har en personlig lärare/trummare som klarar av att följa med i resenärens resa – kan denne möjligen “guida” på så sätt att hen hjälper till om resenären kör fast, genom att ge tips på vad som kan göras.
I övrigt bör alla guidade trumresor undvikas!