Shamansk ordlista med förklaringar

485px-Nordic_Sami_Naero_Runic_Shaman_Drum_Mythology_from_Friis_1871

Samisk shamantrumma från 1871

Shamanism = teknik/tekniker för att uppnå shamanskt medvetande, ett fullt kontrollerbart, förändrat medvetandetillstånd som gör det möjligt att erfara de shamanska världarna 1) och att där kontakta och kommunicera med olika former av hjälpandar, samt att praktiserandet av dessa tekniker strävar efter att göras som en viktig och integrerad del av det omgivande samhällets funktioner och att de utövas för att skapa balans med allt levande i Kosmos. 2) 3)

Shaman =en person som praktiserar shamanism enligt ovanstående definition och på ett yrkesmässigt sätt.

Shamanskt medvetande = det speciella medvetandetillstånd som shamanen arbetar i. Om man vill beskriva det, så skulle jag säga att det mest liknar vanlig vakenhet – fast en slags förhöjd vakenhet. 4) 5) 6)

Shamansk healing/shamanskt helande = alternativ botekonst som utför i de shamanska världarna med shamanska tekniker. Helst av en erfaren shaman.

De shamanska världarna = ett visst begränsat område av det som vanligen kallas för ”andevärlden”. 1) De shamanska världarna brukar ofta delas in i 3 olika skikt som kallas för Övervärlden, Mellanvärlden och Undervärlden.

Övervärlden = ligger uppåt och korresponderar till våra mentala aktiviteter, våra värderingar, vårt ”föräldrarjag” och våra andliga preferenser.

Mellanvärlden = den ”andliga utsträckningen/dimensionen” av vår vanliga fysiska verklighet. Den korresponderar till vårt vardagliga medvetande och våra dagliga aktiviteter.

Undervärlden = ligger under oss och korresponderar till vårt känsloliv, vår fysiska kropp inklusive instinkter och DNA.

  1. De shamanska världarna består endast av en del av det som vanligen kallas för ”andevärlden” eller ” den andliga dimensionen” Allting som existerar består ytterst av energi, även de olika världarna. All energi vibrerar. De shamanska världarna ligger mellan 3 Hertz (180 BPM/slag per minut) och ca 3,7 Hertz (220 BMP/slag per minut). Allting under och över detta ingår inte. Ibland reser shamanen även i astralvärlden, när hon har något speciellt ärende dit, men den ingår inte i de egentliga shamanska världarna och vibrerar inte mellan 3-3,7 Hertz.
  2. Denna definition är den jag anser vara den mest hållbara i daxläget och den bygger på den vetenskapliga definitionen. Orden shaman och shamanism är myntade av vetenskapen och den har också definierat orden. Det är min bestämda uppfattning att deras definitioner bör följas.
  3. Ordet shamanism är således ett samlingsnamn på en rad olika tekniker att uppnå shamanskt medvetande med. Ingenting annat. Det ingår inga krav på att utövaren anammar någon viss världsbild eller tro. Inte heller tillhör ordet någon särskild stam eller grupp, något särskilt folk eller någon särskild tradition. Alla som praktiserar enligt denna definition har rätt att kalla det för shamanism.
  4. Begreppet är myntat av den amerikanske shamanen, antropologen och författaren Michael Harner.
  5. Det kallas också av tradition för extas eller trans. Personligen tycker jag att orden trans och extas är missvisande då de ofta förknippas med att personen som befinner sig i detta tillstånd inte vet vad som sker och inte har någon kontroll över det som sker. Det shamanska medvetandetillståndet liknar inte detta på något vis (utom undantagsvis). Det handlar snarare om en ”förhöjd vakenhet där shamanen har full kontroll över vad som sker”.
  6. Det shamanska medvetandet brukar ofta jämställas med meditation. Detta baseras på att hjärnvågorna sägs vara desamma. Shamanskt medvetande ligger alltså mellan 3-3,7 Hertz och bara i undantagsfall kommer en mediterande person så djupt.Normalt, skulle jag säga, ligger en meditatör mellan 4-8 Hertz, ibland t.o.m. över detta.0.5-3 Hz kallas för Delta vågor. De är långsamma och kraftfulla, likt trumslag och är kännetecknet för drömlös sömn. Helande och återuppbyggande är utmärkande för dessa vågor.
  7. Wave-1Hz_13-8 Hz kallas för Theta vågor och är utmärkande för drömperioderna av vår sömn.

    Wave-5Hz_1Jag har stor erfarenhet av både meditation och shamanskt medvetande och kan säga att det är väldigt stor skillnad på dessa två tillstånd.