Hjälpmedel för att inducera shamanskt medvetande

9-Yao-Musical-Instruments

Exempel på shamanska hjälpmedel från Yao-folket i Kina.

Vanligtvis kallas det tillstånd som shamanen försätter sig i för att kunna utföra sina uppgifter för trans eller extas. Personligen tycker jag att Harners uttryck ”shamanskt medvetande” är mer lämpligt, därav titeln på denna artikel.

För att försätta sig i shamanskt medvetande finns en hel rad olika hjälpmedel. Ofta kallade för ”transinducerande medel” – men jag kallar dem då för ”hjälpmedel för att inducera shamanskt medvetande”.

De hjälpmedel som används skiftar från uppgift till uppgift och är också kulturellt betonade. En generell regel är att söka det medel som bäst lämpar sig för uppgiften och som passar i den kultur och natur man bor i. Det senare p.g.a. att ens egen kropp och ens eget psyke/medvetande är anpassat till den kultur, miljö och tid som man vistas i. Dessa medel, som är anpassade på detta sätt, ger således bäst effekt.

Hjälpmedlen är ofta verksamma genom sin vibration och ton, men det finns också s.k. ”sinnesdepriverande medel” som verkar genom att övriga de fysiska sinnena stängs av.

Det finns också medel som påverkar psyket mer direkt genom att ändra det på kemisk väg. Ofta är dessa medel någon form av hallucinogen planta. Jag är ingen vän av de senare medlen och går inte in på dem i mina texter. Jag anser att dessa medel är för okontrollerbara och riskabla att använda.

Exempel på olika typer av hjälpmedel

När det gäller att påverka med rytm och ton – för ofta handlar det en kombination av både rytmen och tonen – så bör man hålla i minnet att det är rytmen som är viktigast och att denna alltid ska hålla sig inom ett visst specifikt vibrationsomfång. Själva tonen är mer kopplad till tycke och smak och vad man själv tycker är behagligt att lyssna på.

Det finns en rad olika hjälpmedel av denna karaktär världen över; trumma, skallra, brummare, alla typer av naturliga slaginstrument, klockor, didgeridoo, andra blåsinstrument, sång och dans. Ja, i princip allt som kan åstadkomma en entonig rytm. Se exempel i bilden överst.

Shamanskt trummande ska låta som i denna video, monotont och utan ”utsmyckningar” av andra instrument som inte spelas i samma takt.

 

Sinnesdepriverande medel är alla typer av övningar som åstadkommer att de yttre sinnena befrias från utifrån kommande intryck. Det kan t.ex vara att stänga in sig i en enslig grotta under en längre period eller att vistas i en vattentank som gör en viktlös och som stänger ute alla ljud. Moderna vattentankar som också används vid medicinsk behandling kallas för flyttankar. Nedan ser du ett exempel på en sådan.

flyttank-use

Modern flyttank


Hjälpmedel lämpliga i Norden

 null

Samisk trolltrumma

Som jag nämnde är det alltid bäst att använda hjälpmedel som är anpassade till den kultur, natur och tid man lever i.

I Sverige och Norden har trumman alltid varit det vanligaste medlet att försätta sig i shamanskt medvetande med. Även bland Nordens ursprungsbefolkning samerna. Det är ett bra och säkert sätt att arbeta på. Vanligen är trummorna i Norden tillverkade av något inhemskt träslag och av skinn från något djur som lever i Norden; älg, ren, hjort och rådjur.

Skallran är också ett vanligt hjälpmedel och samma sak gäller den – helst ska de vara gjorda av inhemskt material.

En brummare (bullroar) eller vinare har också varit ett vanligt hjälpmedel i Norden. Den har hängt med väldigt länge genom historien, man har hittat exemplar i gravar från stenåldern. Den består av en träplatta med ett snöre fäst i ena kortändan. När man roterar brummaren med snöret så ger den ifrån sig ett brummande ljud. Du kan lätt tillverka en själv.

Brummare/vinare

Transinducerande sång och dans är också något som funnits i de flesta kulturer, så även i Norden. Sång och dans är också bra att förstärka de andra hjälpmedlen med. Antingen tillsammans med det andra hjälpmedlet, t.ex. trumman eller skallran. Men också före ett annat hjälpmedel, s.k. dubbel transinducering. Allra bäst blir det om du kan få din egen kraftsång och dans.

När man blir van vid att försätta sig i shamanskt medvetande med någon typ av instrument så lär man sig att själv urskilja vilka som är användbara.