Shamanism

blåugglaShamanism

I den här avdelningen hittar du artiklar, e-böcker och kurser om/i shamanism. Du kan också beställa shamansk healing här (i begränsad utsträckning – jag är ganska fulltecknad).
Shamanism och shamanskt helande har varit min huvudsakliga sysselsättning under de senaste 25 åren, så stor del av det material du kan hitta här på En stig med hjärta är av shamansk karaktär.

Artiklar och videos

Shamanska texter och kurser

Shamanskt helande