Livets cirkel

Skapelsens kraft arbetar i cirklar,
och allting strävar efter att vara runt.
Black Elk

Cirklar.
Skapelsen är en cirkel.
En cirkel av många cirklar.
Sfärer. Spiraler. Ellipser. Diskar.
Rymden böjer sig, galaxer spinner, stjärnor och satelliter roterar i en omloppsbana.
På den snurrande jorden blickar vi ut över det roterande universum. Runt, runt far vi, virvlande i en ändlös cirkeldans.
Våra gamla sade oss att om vi vill vara i harmoni med Skapelsen, måste vi tänka och handla cirkulärt.
Detta är andlig följdriktighet. Detta är djup, mytisk sanning och strängt sunt förnuft.
När vi samlas tillsammans i en cirkel, så känns det rätt och gott, harmoniskt med naturen.
“Cirkelns väg” är en del av Orginalinstruktionerna
(Gammal sed) till alla människor.
Ur The Circle Way av Manitonquat

Gammal sed

Originalinstruktioner
Samtalscirkeln
May The Circle Be Open