Referenser Konsultationer

Hälsokonsultationener:

“Jag fick en större förståelse för vad det innebär för hälsan att inte hitta sin rätta Ödesväg och kunde nu när jag funderade också se sambandet med att jag haft ont i kroppen för att jag inte lyssnat på mig själv och gått emot min egen vilja.
Exempelvis när jag fortsatte att jobba i vården fast jag egentligen var färdig med att jobba helger och lyssna på negativa arbetskamrater så hade jag riktigt ont i mina ben och höger höft. När jag fick mitt nya jobb som lärare mattades de besvären av.” MB

“Det var mycket intressant att läsa om besvären, att de går att delas in i Skapade- och Ödesbesvär och att jag kan arbeta med dessa för ett bättre välbefinnande – de ger mig känslan och upplevelsen av att jag har makten över mitt eget liv och att det är upp till mig att ta det ansvaret och förändra, för att jag faktiskt kan det. Att känslan av att makten över mitt liv inte ligger i någon/något yttre, utan att den faktiskt ligger inom mig, är för mig en oerhört tillfredsställande och stärkande känsla. Tar mig bort från offerrolls-känslan, att något redan är förutbestämt och oföränderligt.
“De ordinationer/rekommendationer du skriver låter mycket bra. De sammanfattar och tar upp essensen i hela hälsokonsultationen och hela mitt mående på några få rader, och summerar precis det jag känner är viktigt att gå vidare med! Och på så sätt ”stakar” den ut en naturlig väg att fortsätta framåt på som jag känner stor inspiration och förväntan över.” MW

Ödeskonsultationer:

“Hej och tack så mycket. Det jag vill säga är att du ställt en träffande Ödeskonsultation om mig. Rent spontant sjunger hjärtat lite extra när jag läser i Ödeskonsultation och om det som skulle vara passande för mig.” MB