Konsultationer enligt Eldens Lära

Behöver du hjälp med att få ordning på din hälsa eller med att hitta din rätta Ödesväg/din personliga Stig med hjärta – så kan någon av dessa konsultationer passa dig.

Titta gärna på videon Eldens Läras ursprung och syfte innan du beställer något.

hardunågonnyttaavattmediterasmall

 1. Har du någon nytta av att meditera?
  Det råder idag en allmänt utbredd missuppfattning om att det är bra för alla människor att meditera.1) Detta stämmer inte. Det finns i stort sätt ingenting här i världen som är bra för alla människor. Det gäller även meditation. En del människor har nytta av det, en del har det inte och för ytterligare en grupp är det t.o.m. direkt skadligt. Och det är definitivt fullständigt onödigt att slösa energi och pengar på något som man inte har någon nytta av eller t.o.m. kan bli skadad av.
  I denna lilla minikonsultation tar jag reda på vad som gäller för just dig.
  Pris: 100 kr
 2. personligarekförhälsaochframgångsmallPersonliga rekommendationer för hälsa och framgång
  I Eldens Lära kan man utläsa vilka aktiviteter och även vilken mat och vilka dofter som passar just en själv. Att ägna sig åt några av dessa aktiviter är bra för hälsan, ökar välmåendet och gör att man lättare hittar rätt Ödesväg (den väg man är ämnad att gå på i detta liv), samt påskyndar ens andliga utveckling.
  I denna konsultation mindre konsultation tar jag reda på vilka aktiviteter, dofter och vilken mat som passar just dig. Du får konsultationen utskriven på en pdf-fil.
  Pris: 250 kr
  personlighälsokonsultation1small
 3. Personlig hälsokonsultation med rekommendationer 1
  Inom Eldens Lära finns en speciell diagnosticeringsmetod som berättar om ursprunget till dina sjukdomar och besvär, t.ex. om de har uppkommit i ett tidigare liv (karma). Det är alltså fråga om en helt annan diagnostik än den vanliga medicinska. Det innebär inte att din medicinska diagnos är felaktig på något sätt – detta är bara ytterligare en synvinkel att se saken ur.
  Jag läser först ut vilken diagnos dina besvär får enligt denna metod och ger sedan tips och råd om hur du ska komma tillrätta med dem. Det kan vara allt från kostråd, till specifika aktiviteter som passar dig, alternativa behandlingsmetoder och alternativ medicin som kan passa just dig.
  Du får också samma hälsorekommendationer som i konsultationen ovan. Allting skickas till dig i en pdf-fil.
  Pris: 650 kr
  utökadhälsokonsultation2small
 4. Utökad hälsokonsultation med rekommendationer 2
  Är precis samma konsultation som den ovan men i en utökad variant. Har du fler än 10 sjukdomar och besvär bör du beställa denna.
  I övrigt ingår samma saker som i 1.
  Pris: 900 kr
  personligödeskonsultationsmall
 5. Personlig Ödeskonsultation med rekommendationer 1
  Detta pris gäller för dig som redan har beställt och fått en Hälsokonsultation 1 eller 2. Hälsokonsultation ingår alltså inte i denna konsultation.
  Ödeskonsultationens syfte är att ta reda på din rätta Ödesväg – med inriktning på ditt yrke och karriär. Med “rätt” Ödesväg menas här det yrke, den karriär som är bäst lämpad för dig enligt ditt Öde. När du hittat rätt yrke/karriär så trivs du bättre med ditt jobb och når betydligt längre i din karriär. (Dessutom utvecklas du fortare andligt).Jag läser ut vilket yrke/karriär som passar dig bäst och kan också ge förslag på vad du behöver göra för att komma dit att du kan utöva detta yrke.
  Du får alltihop på pdf-fil.
  Pris: 1200 kr
 6. Personlig Ödeskonsultation med rekommendationer och hälsokonsultation
  Samma som 5 + 3.
  Pris 1500 kr (du sparar 350 kr på att köpa till paketpris).
 7. Personlig Ödeskonsultation med rekommendationer och utökad hälsokonsultation
  Samma som 5 + 4.
  Pris: 1700 kr (du sparar 400 kr på att köpa till paketpris).

 

Här kan du läsa vad andra säger om konsultationerna: Referenser Konsultationer

Du kan beställa genom att skicka oss ett mejl här: Kontakta oss
Skriv vad du önskar i ämnesraden och invänta sedan svar från oss med vidare instruktioner.

 1. Med meditation menas här endast tekniker vars mål är att trancendera tanken.