Självkännedom

Här på en stig med hjärta tror vi, som redan tidigare nämnts på första sidan,att det är omöjligt att utvecklas utan att äga stor kännedom om sig själv. D.v.s. man måste veta vem man är, vad man har för starka respektive svaga sidor och vad man har begåvning för att bli – innan man kan påbörja sin resa mot ett bättre, friskare, lyckligare och mer framgångsrikt liv. Självkännedom är A och O för att uppnå dessa saker. Självkännedom är nyckeln som öppnar Pandoras box.

eros-669373_640

 

En mycket gammal Lära som bygger på samma princip är Eldens Lära och vi arbetar mycket med den här på En stig med hjärta.Vilket också nämndes på första sidan. Nedan följer en kort presentation av denna Lära.

KOMMER SNART! Håller på att stuva om lite.

Konsultationer enligt Eldens Lära

Hjälp till självhjälp

Meditationer