Spådomar och informationshämtning

water-464953_640
På den här sidan kan du beställa spådomar av två slag; spådom med kort och spådom med pendel.

Syftet med de spådomar jag gör är alltid till för att förbättra ditt liv på något område, vilket som helst. Jag spår alltså inte i ett absolut fastslaget öde, eftersom jag inte anser att det finns ett sådant. Det finns alltid möjlighet att förändra sitt öde och sitt liv till något mer positivt. Spådomarna ska ge en vägledning till hur du kan åstadkomma detta.

OBS! Jag spår inte i död och jag spår inte heller i andra människors liv och öden utan deras tillstånd. Du kan alltså bara beställa spådomar rörande dig själv.

frenchsheetdet

Spådom i kort

Jag började spå för över 35 år sedan och på den tiden var inte tarot-korten särskilt utbredda i vårt land. Jag lärde mig istället att spå i vanliga spelkort och det fungerade så bra att jag gör det än idag.
Jag gör ett upplägg som förklarar frågeställningen på följande sätt:
1) Det nuvarande läget.
2) Vad som sannolikt kommer att hända om detta läge inte förändras på något sätt.
3) Vad som kan komma att hända om nuvarande läge förändras på något sätt och om detta är önskvärt eller inte.
4) Anger de hjälpmedel som står till buds angående frågeställningen.
5) Anger faktorer som verkar utanför klienten.

Du kan antingen ange en specifik frågeställning, t.ex. något du behöver reda ut angående relationer, boende, arbete o.dyl. eller helt enkelt bara fråga om ditt liv i största allmänhet. Du kan också be om en läggning för att få fram dina starka respektive svaga sidor, d.v.s. vad du har för talanger och vad du har lite svårare för (denna läggning fungerar lite som ett horoskop).
En sak att tänka på är att korten på något sätt “vet” om och när du tänker fråga samma fråga igen! Så spådomen jag får fram kommer bara att gälla tills du ställer samma fråga nästa gång!

Ett sådant här upplägg med fullständig tolkning tar ca 3 timmar att göra!

Pris: 1250 kr (inklusive pdf-fil)
1500 kr (inklusive pdf-fil och ½ timmes telefonsamtal)

pendulum-1488167_640

Information med hjälp av pendel

Att använda pendeln lämpar sig bättre för att få fram vissa specifika fakta med, än till att rent allmänt spå med – eftersom pendeln bara kan svara Ja, Nej, Vet inte och Kanske.

Jag pendlar “enligt Naturen”, vilket betyder att jag pendlar på det sätt som Naturen/Moder Jord avsett att man ska pendla på! Detta sätt garanterar att inget främmande eller skadligt verkar genom pendeln.

Pendeln kan med fördel användas till:

Att hämta fram specifika data angående vissa hälsoproblem och om kost.
* Du är t.ex.överviktig och kan då med pendelns hjälp ta reda på: vilken typ av diet som passar just dig bäst (om någon), vilka typer av mat som passar bäst och vilken typ av motion som skulle vara mest effektiv för dig.

För att få ett mer detaljerade svar än vid spådom med kort.
* Du har genom en kortläggning fått reda på att en viss person påverkar dig starkt. Du kan då med pendelns hjälp ta reda på exakt vem det är.

För att få mer detaljerad information om du behöver välja någonting, men inte vet vad:
* Du är osäker på om du vill antingen påbörja något eller avsluta något, t.ex. en relation, studier, arbete m.m.

Det är egentligen bara din fantasi som sätter gränser för vad du kan fråga pendeln.

Pris: 100 kr för 5 frågor (minimum), därefter 15 kr/fråga

*

Korten ger alltså mer generella övergripande svar och pendeln mer ingående detaljerade svar! Ibland kan det vara bra att kombinera både ock.

Du beställer genom att skicka oss ett mejl här: Kontakta oss
Skriv ditt ärende i Ämnesraden och invänta svar med instruktioner från oss.